• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Automatyczne Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Automatyczne Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Projektowanie, montaż, uruchomienie i serwis Automatycznych Systemów Sygnalizacji Pożarowej FP2000 firmy UTC Fire&Security oraz kompleksowe przygotowanie komputerowych stanowisk zarządzających wraz graficzną wizualizacją instalacji w oparciu o pakiet programowy ALLIANCE oraz PCG2001. Oprogramowanie pracujące w środowisku WINDOWS.

Projektowanie, montaż, uruchomienie i serwis Automatycznych Systemów Sygnalizacji Pożarowej firmy ZETTLER (System ZETFAS).

Projektowanie, montaż, uruchomienie i serwis Automatycznych Systemów Sygnalizacji Pożarowej Caradon Esser oraz kompleksowe przygotowanie komputerowych stanowisk zarządzających wraz graficzną wizualizacją instalacji w oparciu o pakiet programowy WINMAG.
Ponadto uruchomienie i serwis Automatycznych Systemów Sygnalizacji Pożarowej: Polon Alfa, Sagitta

Projektowanie, montaż, uruchomienie i serwis ssącego systemu bardzo wczesnej detekcji dymu VESDA Laser Plus.
Realizujemy także systemy wykrywania tlenku węgla GAZEX.
Projekt wykonywanej instalacji przygotowujemy po szczegółowej analizie budynku oraz w oparciu o zapotrzebowanie inwestora.


W zakresie Automatycznych Systemów Sygnalizacji Pożarowej specjalizujemy się szczególnie w realizowaniu systemów współpracujących z wieloma instalacjami w budynkach (budynkach inteligentnych), Zakładach Przemysłowych w oparciu o bardzo skomplikowane algorytmy sterowania.

Wszystkie instalacje wyposażamy w instalację odgromową i przeciwprzepięciową.

Specjalizujemy się  szczególnie w wykonywaniu graficznych pakietów wizualizacyjnych przygotowywanych na podstawie podkładów architektoniczno - budowlanych bardzo złożonych budynków.