• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uprawnienia

Uprawnienia

  • ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE D i E, Zaświadczenie kwalifikacyjne D i E w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji z dodatkowymi uprawnieniami do pomiarów ochronnych montażu, konserwacji i napraw.
  • UPRAWNIENIA w zakresie "Projektowanie Automatycznych Systemów Wykrywania i Sygnalizacj i Pożarowej nadane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Pożarowej i Stoważyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
  • AUTORYZACJA w zakresie “Projektowania, Instalowania Konserwacji i Eksploatacji Elektronicznych Systemów alarmowych sygnalizacji zagrożeń chronionych osób i mienia (Bezpieczeństwa Budynków) do stopnia zabezpieczenia 4 lub KL SA - 4TECHOM.

 

  • ZAŚIWADCZENIE Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych z Projektowania i Instalowania Systemów Zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i gromadzące publiczne zbiory dóbr kultury.

 

  • LICENCJA pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia(MSWiA).

 

  • Firma posiada Koncesję MSWiA, Poświadczenie Bezpieczeństwa, Autoryzacje i Certyfikaty różnych producentów urządzeń oraz niezbędne doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania usług na najwyższym profesjonalnym poziomie w w/w zakresie.